Budownictwo naturalne

Problem pleśni w ścianach z kostek słomy i gliny

Moje zainteresowanie budownictwem naturalnym zaczęło się w roku 2012 od obejrzenia filmu ekipy Cohabitat o domu z kostek słomy i gliny. Biorąc pod uwagę kierunek rodzącej się we mnie ideologii oraz możliwości finansowe postanowiłem przyjrzeć się tej technologii bliżej. Szukałem i gromadziłem coraz więcej informacji na ten

Czytaj więcej

Gliniana sauna – budowa zewnętrznych ścian i sklepienia – film instruktażowy

Budowę sauny zaczęliśmy od wyznaczenia okręgu o średnicy około 3 m na wybranym wcześniej miejscu, następnie zdjęliśmy darń z tego okręgu i na obwodzie wkopaliśmy pionowo na głębokość około 40 cm 18 grubych, osikowych patyków, po czym wokół tych patyków zaczęliśmy wyplatać regularny płotek. Używaliśmy świeżych gałęzi

Czytaj więcej