Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Odliczenie darowizny od podatku dochodowego

  • Fundacja Mama Ziemia prowadzi statutową działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, a zatem wszystkie darowizny przekazane na rzecz Fundacji można odliczać od dochodu wypełniając załącznik PIT/0 (w przypadku osób fizycznych) lub CIT-8 (w przypadku osób prawnych).
  • Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowiznę lub darowizny przekazane na cele pożytku publicznego w wysokości 6% jej dochodu. W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu
  • Wysokość odliczenia ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy Fundacji (potwierdzenie przelewu), lub, w przypadku darowizny rzeczowej, dokumentu na podstawie którego można określić dane Darczyńcy, wartość darowizny oraz oświadczenie Fundacji o przyjęciu przedmiotu darowizny (umowa darowizny oraz oświadczenie Obdarowanego).

Brak statusu OPP

Fundacja Mama Ziemia nie posiada obecnie statusu OPP, nie możemy zatem przyjmować 1% podatku od osób fizycznych. Zgodnie z prawem, o status OPP Fundacja będzie mogła ubiegać się w roku 2022, czyli po minimum dwóch pełnych latach od rozpoczęcia statutowej działalności pożytku publicznego.

Autentyczność i niezależność w działaniu

Rezygnujemy z dotacji państwowych, ponieważ chcemy działać i rozwijać się naturalnie, oddolnie, niezależnie.

Przelew bankowy krajowy

Odbiorca przelewu: Fundacja Mama Ziemia,
ul. Franciszka Mereckiego 7, 19-500 Gołdap
nr konta (BNP Paribas): 25 1600 1462 1821 7373 0000 0001
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Przelew bankowy z zagranicy

Odbiorca przelewu: Fundacja Mama Ziemia
ul. Franciszka Mereckiego 7, 19-500 Gołdap
Dane banku: BNP Paribas Bank Polska S.A.
ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa,
IBAN: PL25 1600 1462 1821 7373 0000 0001
BIC: PPABPLPK
tytuł przelewu: Darowizna na cele statutowe

Darowizna Paypal lub kartą płatniczą