Fundacja Mama Ziemia – informacje podstawowe

Fundacja Mama Ziemia, to kontynuacja i rozszerzenie historycznej inicjatywy, znanej pod nazwą Akademia Bosej Stopy.

Historyczna Inicjatywa

Wartości i idee towarzyszące projektowi ABS, pozostały niezmienne i stałe, ulegając jednocześnie wzmocnieniu i utrwaleniu – to wszystko po to, by jeszcze z większą mocą kreować Wolny Świat, przyjazny dla wszystkich jego mieszkańców. 

Misja

Realizacja działań, mających pogłębiać świadomość społeczną – to główna misja Fundacji Mama Ziemia. Poprzez wydarzenia, kursy online, spotkania i warsztaty, realizuje ona projekty związane ze zdrowiem, rozwojem osobistym, ekologią, połączeniem z naturą, permakulturą, naturalnym budownictwem. 

Ponad podziałami

Ponad granicami i przynależnością – Mama Ziemia jest naszym wspólnym domem, o który jako jej mieszkańcy zobowiązani jesteśmy dbać. Troska o naszą planetę jest motywacją, łączącą ludzi spośród różnych kultur, ras i narodowości – Fundacja Mama Ziemia ma za zadanie stworzenie przestrzeni wolnej od podziałów, bazującej na głębokim poczuciu, że wszyscy jesteśmy nieodłączną częścią Natury.