Proces Integracji Emocjonalnej

Proces Integracji Emocjonalnej jest metodą samopoznania i autoterapii, która gwałtownie poszerza świadomość własnych emocji, uczuć, myśli i przekonań. W skład Procesu wchodzą specjalnie dobrane techniki percepcyjno-wglądowe, służące do intencjonalnej zmiany lub korekty oprogramowania naszej podświadomości, w taki sposób, aby nasze wewnętrzne i zewnętrzne życie przyjęło jak najbardziej życzliwy wymiar, dla nas samych, dla naszych bliskich i dla całego otoczenia, w którym żyjemy.

Kluczowym celem Procesu jest rozpoznanie, obserwacja i modyfikacja pierwotnych wzorców emocjonalnych, czyli wewnętrznych programów ulokowanych w naszej podświadomości. Mają one zasadniczy wpływ na nasze życiowe wybory, modelują jakość naszego życiowego doświadczenia i kształtują znaczną część naszej osobowości.

Poniższe nagranie wstępnie wyjaśnia kluczowe mechanizmy działania Procesu Integracji Emocjonalnej.
Czas trwania: 7 minut.

Proces Integracji Emocjonalnej – dziewięciotygodniowy, interaktywny kurs online

Podczas 9 tygodni trwania tego kursu będziemy stopniowo poznawać i praktykować sprawdzone oraz bezpieczne techniki modyfikowania lub nawet całkowitej dezaktywacji znacznej części naszych podświadomych programów i wzorców emocjonalnych, szczególnie tych, które wyraźnie nas blokują, ograniczają lub powodują cykliczne powtarzanie się uciążliwych i bolesnych schematów.

Składniki kursu:

 • Teksty instruktażowe, nagrania audio, nagrania wideo.

Na początku każdego tygodnia kursu (w każdy poniedziałek) uczestnicy będą otrzymywali dostęp do kolejnej porcji materiałów edukacyjnych z wyjaśnieniami, instrukcjami i szczegółowymi opisami dotyczącymi poszczególnych etapów Procesu. Materiały te będą składały się z tekstów, nagrań audio, oraz prezentacji wideo. W każdym tygodniu będzie przynajmniej 8 różnych materiałów (łącznie ponad 80).

 • Codzienne sesje medytacyjno-oddechowe

Każdy uczestnik kursu zobowiązany jest do samodzielnego przeprowadzania, przez wszystkie dni trwania kursu, dwóch, specjalnych, 15-minutowych sesji medytacyjno-oddechowych dziennie.  Pierwsza sesja powinna odbywać się rano (najlepiej zaraz po przebudzeniu), a druga wieczorem. Ta regularna praktyka jest niezbędnym elementem prawidłowego, łagodnego i skutecznego przebiegu Procesu Integracji Emocjonalnej.

 • Prowadzenie Dziennika Integracji

Każdy uczestnik kursu codziennie wypełnia swój własny dziennik integracji, zgodnie z precyzyjnymi wskazówkami. Zajmuje to około 10 minut każdego dnia.

 • Nieograniczona możliwość zadawania pytań i interakcji z prowadzącym

Każdy uczestnik może wchodzić w interakcje z prowadzącym, zadając mu dowolną ilość pytań związanych z Procesem, przerabianym materiałem i tematyką kursu. Niektóre odpowiedzi na pytania mogą być udostępniane dla wszystkich uczestników w formie tekstowej w newsletterze lub prezentacji wideo. Choć kurs ma z góry zaplanowany przebieg, interakcje mogą poszerzać i pogłębiać materiały kursu o zagadnienia i tematy, które najbardziej interesują uczestników.

 • Bezterminowy dostęp do wszystkich materiałów kursu

Wszystkie materiały kursu są zamieszczane oraz będą aktualizowane i uzupełniane na specjalnej internetowej platformie edukacyjnej. Każdy uczestnik otrzymuje dostęp do tej platformy na czas nieograniczony. Istnieje zatem  możliwość przerabiania całego kursu wielokrotnie, samodzielnie, w dowolnym terminie.

Dla kogo przeznaczony jest ten kurs?

Proces Integracji Emocjonalnej przeznaczony jest dla każdej osoby, która pragnie wzbogacić jakość swojego życiowego doświadczenia, poprzez rozpoznanie i integrację własnych wewnętrznych blokad, negatywnych programów i ograniczeń. Likwidacja tego, co nas blokuje, otwiera przed nami nowe możliwości twórcze w naszej życiowej ekspresji.

Praktyka Procesu może przynieść szczególnie korzystny efekt dla tych, którzy doświadczają długotrwałych, bolesnych stanów emocjonalnych, takich jak smutek, gniew, strach, depresja, poczucie straty, tęsknoty, zagubienia. Dla osób które doznały wyraźnych traum w dzieciństwie lub w późniejszym okresie i cyklicznie doświadczają przenoszenia bolesnych ładunków emocjonalnych z przeszłości. 

Poza tym że Proces Integracji Emocjonalnej może pełnić rolę samodzielnej, wewnętrznej praktyki autoterapeutycznej, doskonale sprawdza się również jako wsparcie przy różnego rodzaju profesjonalnej psychoterapii.

Lista korzyści:

Wraz z postępem w praktyce Procesu Integracji Emocjonalnej możemy doświadczyć następujących przeobrażeń i trwałych wewnętrznych wzrostów:

 • wzrost poczucia pewności wobec własnych życiowych priorytetów, celów i wyborów,
 • wzrost świadomości i umiejętności dostrzegania i doświadczania źródła szczęścia i spełnienia w sobie i zmniejszenie tym samym zależności od świata zewnętrznego, jako źródła satysfakcji,
 • wzrost możliwości stania się osobą bardziej wspierającą, współczującą, motywującą, cierpliwą, tolerancyjną i autentyczną wobec samej /samego siebie oraz wobec innych,
 • wzrost umiejętności doświadczania życia w chwili obecnej poprzez zmniejszenie negatywnego zaabsorbowania przeszłością lub przyszłością,
 • wzrost w odczuwaniu wewnętrznej mocy sprawczej, którą wcześniej projektowaliśmy na świat,
 • wzrost wewnętrznej siły, odporności na zranienie, poczucia własnej wartości, wewnętrznego spokoju, radości, spełnienia i ogólnego poziomu świadomości.

Opis tematyki kursu:

Okres startowy – (od czwartku do niedzieli) – materiały wprowadzające, przygotowanie do rozpoczęcia Procesu Integracji Emocjonalnej – podstawowa teoria, szczegółowy opis praktyk (medytacja oddechowa, dziennik integracji).

Tydzień pierwszy – istota medytacji oddechowej i regularności praktyki, kierunek rozwoju świadomości, wzmacnianie siły woli w obliczu oporów, naturalna regulacja umysłu w trakcie sesji medytacyjno-oddechowej. 

Tydzień drugi – forma i jakości doświadczeń oraz możliwości dokonywania jakościowych zmian w doświadczeniach, jaźń, nadświadomość i łączność z nadświadomością, wyciszanie i kontrola umysłu, wpływ umysłu i emocji na pozostałe byty psychiczne.

Tydzień trzeci – Pułapka linearnego umysłu, rodzaje reakcji dramatycznych, Percepcja czuciowa i postrzeganie wewnętrzne, pierwotne wzorce emocjonalne oraz możliwości ich przywoływania, percepcja czuciowa i postrzeganie wewnętrzne, odwzorowania i projekcje, ustawienia zbiorowej nieświadomości. 

Tydzień czwarty – reakcje życzliwe, otrzymywanie wglądu oraz wgląd integracyjny, możliwości zaangażowanie umysłu w celu integracji emocjonalnej, integracja dramatów, bólu i dyskomfortu. 

Tydzień piąty – wewnętrzne dziecko i wewnętrzni rodzice, możliwości delikatnej integracji traumy wczesnodziecięcej, wykorzystanie wyobraźni w integracji wewnętrznego dziecka, poczucie winy i pomaganie innym, możliwości poszerzania percepcji czuciowej podczas spokojnych sesji medytacyjno-oddechowych.

Tydzień szósty – analiza mentalnych przekonań, zdefiniowanie pełnej procedury integracyjnej, honorowanie posłańców zbiorowej nieświadomości, relacje dojrzałe, skutki dramatycznej reaktywności, integracja mentalnych przekonań, modelowanie życzliwego światopoglądu. 

Tydzień siódmy – możliwości rozwoju osobowości, strategie przetrwania i mechanizmy obronne, miłość warunkowa i bezwarunkowa, integracja gniewu i arogancji, umysł w obliczu percepcji czuciowej, doświadczenia integracyjne, natura spokoju.

Tydzień ósmy – spokój, miłość i natura przebaczenia, różne oblicza poczucia winy, różnice między podświadomą i świadomą definicją miłości, możliwości integracji podświadomej definicji miłości, różnica między potrzebami, pragnieniami i wymogami, pragnienia życzliwe.

Tydzień dziewiąty – integracja pragnień materialnych, przywoływanie upragnionych rezonansów emocjonalno-czuciowych, klucz do bezwarunkowej obfitości, bezwarunkowa miłość do siebie, doświadczenia uniwersalnej jedności, podsumowanie Procesu. 

Tygodnie dziesiąty i jedenasty – dodatkowy czas na swobodne, indywidualne interakcje i konsultacje z prowadzącym.

Informacje o prowadzącym:

Artur Milicki (ur. 1976) – jest praktykiem, nauczycielem rozwoju wewnętrznego i autoterapii. Studiował zarządzanie i informatykę na UWM w Olsztynie (1996-2002) oraz kulturoznawstwo na UJ w Krakowie (1997-1998). Był mnichem w tradycji wisznuizmu gaudia (1999-2004). Po zdjęciu szafranu rozpoczął proces własnej psychoedukacji i autoterapii. Został wolnomyślicielem i aktywistą społecznym działającym na rzecz ruchu ekowioskowego. Współtworzył „Akademię Bosej Stopy” (2012) oraz „Ruch Wolnej Ziemi” (2017). Napisał książkę “Człowiek na Ziemi” (2014). Jest tatą Lubomira (2008) i Anastazji (2009). Oprócz działalności psychoedukacyjnej i społecznej, zawodowo zajmuje się projektowaniem pieców i nauczaniem rzemiosła zduńskiego. Strona internetowa Artura: https://arturmilicki.pl

Proces Integracji Emocjonalnej

Data rozpoczęcia: 22 lipca 2021 (czwartek)
Czas trwania: 9 tygodni (plus 2 tygodnie na dodatkowe interakcje)
Maksymalna liczba uczestników: 10 osób
To ograniczenie pozwala prowadzącemu na komfortowe zaangażowanie się w interakcje ze wszystkimi uczestnikami Procesu. Po osiągnięciu tego limitu nabór zostanie wstrzymany do momentu wyznaczenia daty kolejnej edycji.

Wybór dogodnej płatności:

Aby przejść do formularza zgłoszeniowego kliknij poniżej w taką kwotę jednorazowej płatności, z którą czujesz się najbardziej komfortowo. Bez względu na Twój wybór, zasady uczestnictwa w tym kursie są takie same dla wszystkich.