WSPÓŁPRACA DLA ZMIANY

Polityka prywatności

1. Operatorem serwisu internetowego Akademii Bosej Stopy, prowadzonego w domenie: mamaziemia.pl (dalej „Serwis”) jest Fundacja Dla Ziemi i Ludzi (dalej „Fundacja”).

2. Fundacja popiera fundamentalne prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w internecie. Robimy wszystko co możliwe, aby ochronić bezpieczeństwo danych naszych użytkowników.

3. Fundacja gromadzi i przechowuje dane osobowe tylko tych użytkowników Serwisu, którzy dobrowolnie zdecydowali się na ich udostępnienie poprzez formularze, e-mail, telefon, pocztę tradycyjną lub dołączając do grona darczyńców.

4. Fundacja stosuje się ściśle do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) i przechowuje dane osobowe z zachowaniem odpowiedniego bezpieczeństwa.

5. Fundacja nie sprzedaje, nie wynajmuje, ani nie udostępnia w żaden inny sposób danych osobowych uzyskanych przez Serwis, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do identyfikacji danych osobowych.

6. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania oraz usuwania.

7. Fundacja wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do informowania użytkowników o swoich kampaniach, działaniach, programach i inicjatywach. Użytkownicy zawsze mogą zrezygnować z otrzymywania tych informacji.

8. Fundacja może zostać wezwana do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

9. Fundacja gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników Serwisu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Serwisem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu.

10. W Serwisie mogą być stosowane mechanizmy plików przechowywanych na dysku komputera Użytkownika (tzw. „cookies”), które służą zachowaniu parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu zalogowania. Mechanizmy cookies stosowane są jedynie w celu agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Serwisu. Aby uniemożliwić zapisywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. Brak zmiany tych ustawień i pozostanie na tej stronie oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

11. Fundacja jest zwolniona z odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na stronach zewnętrznych, do których odnośniki zawarte są w Serwisie.

13. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Użytkownicy mogą zgłaszać poprzez stronę /kontakt/

14. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Serwisu.