Ruch Wolnej Ziemi

Czym jest Wolna Ziemia?

Mianem „Wolnej Ziemi” określa się taki teren, który jest użytkowany i zarządzany wspólnie, społecznie, przez pewną grupę ludzi na zasadach równości i braterstwa w intencji dobra i korzyści zarówno użytkowników tej ziemi, jej sąsiadów, całej ludzkości, przyrody oraz przyszłych pokoleń.

Idea

Idea Ruchu Wolnej Ziemi wywodzi się z filozofii głębokiej ekologii oraz kultur przed-cywilizacyjnych. Towarzyszy jej pogląd, że ludzie, jako mieszkańcy Ziemi, powinni o nią dbać i opiekować się nią – zamiast właścicielami, stać się jej strażnikami, troszczącymi się o najwyższe dobro niej samej, jak i wszystkich istot, które ją zamieszkują.

Gdzie nas znajdziesz?

Intencja towarzysząca Ruchowi Wolnej Ziemi, to uczynienie naszej Planety wolnej, obfitej i gościnnej dla wszystkich. To powrót do społeczności ludzi wspierających się wzajemnie, dzielących się swoimi możliwościami i dających swój wkład dla dobra ogółu.

Więcej o Ruchu Wolnej Ziemi można przeczytać na stronie WolnaZiemia.pl.