Projekty

Wolna Edukacja

Projekt mający za zadanie pogłębiać świadomość w obszarach zdrowia, rozwoju osobistego, ekologii, samowystarczalności, życia w zgodzie z Naturą, rodzicielstwa bliskości, edukacji dzieci i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia. Realizujemy go poprzez różnorodne warsztaty, kursy online, spotkania i publikacje. 

Ruch Wolnej Ziemi

Inicjatywa, której przyświeca myśl o uczynieniu naszej Planety wolnej, przyjaznej i gościnnej dla wszystkich, oraz powrót do społeczności ludzi wspierających się wzajemnie i dzielących się swoimi możliwościami.

Akademia Bosej Stopy

Historyczny projekt, zapoczątkowany w ekowiosce w Barkowie, którego idee i wartości przekazywane są dalej przez Fundację Mama Ziemia. To kontynuacja rewolucji, która oznacza powrót do Natury, szerząc miłość i jedność wśród ludzi. 

Robin Frut

Robin Frut to inicjatywa społeczna pod hasłem „owoce dla wszystkich”, mająca na celu uzupełnienie działań projektu „Edukacja dla Zmiany” oraz przeciwdziałanie marnowania żywności i pogłębianie świadomości dotyczącej zdrowia.