Wolna Edukacja

Cel projektu

Wolna Edukacja, to projekt edukacyjny, który realizowany jest poprzez różnorodne kursy online, warsztaty i spotkania.

Projekt ten, jest ukierunkowany na praktyczną wiedzę, kreatywność i umiejętności przydatne w kształtowaniu indywidualnej i lokalnej samowystarczalności, a także pogłębianiu świadomości w zakresie zdrowia, samorozwoju, życia w zgodzie z naturą, rodzicielstwa bliskości, edukacji dzieci i odpowiedzialności za przyszłe pokolenia.

Obszar naszych działań obejmuje:

  • rozwój wewnętrzny,
  • zdrowy styl życia,
  • głęboką ekologię,
  • budownictwo naturalne,
  • niezależność żywnościową,
  • wolną kulturę,
  • alternatywną edukację,
  • sztukę integrującą człowieka z przyrodą,
  • wszystko co jest przydatne do twórczego i radosnego życia w zgodzie z naturą.

Gdzie nas znajdziesz?

Zapraszamy do zakładki Kursy Online, gdzie znajduje się spis wszystkich aktualnych kursów a także na profile Wolna Edukacja oraz Akademia Bosej Stopy na FB