Akademia Bosej Stopy (ABS)

Akademia Bosej Stopy (2012-2014) – inicjatywa, która w 2013 roku rozpoczęła istną rewolucję zbiórką crowdfundingową na portalu Polak Potrafi

Zrodzona z głębokiego poczucia, że my, ludzie, wywodzimy się z Natury i jesteśmy z nią nierozerwalnie połączeni. 

Zrodzona z potrzeby powrotu do społeczności – do mentalności obdarzania, dzielenia się z innymi swoimi darami i możliwościami, do wspólnego wspierania się, jednoczenia, współpracy. 

Akademia Bosej Stopy to ludzie i łącząca ich idea. Idea Ziemi przyjaznej, wolnej, życzliwej dla wszystkich. Idea głosząca, że jedność i miłość możemy odnaleźć, wracając do naszego naturalnego środowiska, do naturalnych wartości. 

Te wartości i idee mają teraz kontynuację w projektach Fundacji Mama Ziemia.