WSPÓŁPRACA DLA ZMIANY

Kurs zduński – edycja 2017

kurs_zdunski_pazdziernik_2016

Kurs składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna kursu jest prowadzona przez internet i składa się z 20 lekcji podzielonych na 4 etapy, które kończą się testami zaliczeniowymi.

Część praktyczna kursu odbywać się będzie w pracowni zduńskiej, zlokalizowanej w gminie Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim (45km na południowy wschód od centrum Warszawy) w następujących terminach do wyboru: 22-25 czerwca 2017, 13-16 lipca 2017, 10-13 sierpnia 2017, 7-10 września 2017.

Prowadzenie kursu: Artur Jan Milicki – www.PieceArtura.pl
Opłata za część teoretyczną: 450 zł
(Istnieje możliwość zapłaty w ratach. Należy to zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym na spodzie tej strony).

UWAGA! Uczestnicy warsztatów zduńskich w latach 2012-15 oraz sponsorzy i wolontariusze ABS są zwolnieni z opłaty za teoretyczną część kursu.

Zasady uczestnictwa w części teoretycznej kursu:

 • Teoretyczna część kursu zduńskiego jest prowadzona przez internet na specjalnej platformie edukacyjnej. Dostęp do platformy następuje 15 marca 2017 roku, lub w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia na kurs jeśli przyjęcie nastąpiło po 15 marca 2017. Każdy uczestnik przerabia materiały w dogodnym dla siebie czasie i tempie.
 • Kurs składa się z 20 lekcji tematycznych podzielonych na 4 etapy, które kończą się testami sprawdzającymi. Rozpoczęcie każdego kolejnego etapu następuje po ukończeniu i pozytywnym zaliczeniu zadań sprawdzających z poprzedniego etapu.
 • Materiały edukacyjne kursu składają się z nagrań wideo, artykułów, zdjęć, grafik, zestawień linków odsyłających do źródeł zewnętrznych, arkuszy kalkulacyjnych, projektów pieców opracowanych w programie SketchUp Make.
 • Każdy uczestnik może zadawać prowadzącemu dowolną ilość pytań związanych z przerabianym materiałem. Odpowiedzi są publikowane w ciągu 24 godzin i są widoczne dla wszystkich uczestników kursu.
 • Przerobienie całego kursu może zająć od 20 do 60 dni, w zależności od możliwości czasowych i indywidualnych predyspozycji każdego uczestnika.
 • Każdy uczestnik kursu, który został raz przyjęty na kurs, ma stały dostęp do wszystkich materiałów szkoleniowych i może bezpłatnie uczestniczyć we wszystkich kolejnych edycjach tego kursu. Edycja 2017 jest drugą.

Po ukończeniu teoretycznej części kursu:

 • Będziesz dysponował specjalistyczną wiedzę z zakresu zduństwa, którą będziesz mógł natychmiast wykorzystać w swojej praktyce budowy pieców.
 • Będziesz dysponował wszystkimi narzędziami (wzory, arkusze kalkulacyjne, oprogramowanie) niezbędnymi do samodzielnego projektowania różnych pieców.

Ponadto:

 • Będziesz miał stałą możliwość uczestniczenia w praktycznych zduńskich warsztatach szkoleniowych na których od początku do końca budowane są różnego rodzaju piece (opcjonalnie, na oddzielnie określonych warunkach).
 • Będziesz mógł odbyć praktykę i uczestniczyć w realizacjach zleceń jako pomocnik zduna, lub zdun (opcjonalnie, na indywidualnie ustalonych warunkach).

Informacje o prowadzącym:

Artur Jan Milicki jest konstruktorem i zdunem specjalizującym się w projektowaniu i budowie wydajnych pieców akumulacyjnych (rakietowych, komorowych) oraz kompleksowych instalacji służących do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych. Ponadto projektuje on i buduje również trzony kuchenne, piece chlebowe, piece do pizzy, suszarnie, sauny, wędzarnie, grille. Więcej informacji na stronie www.pieceartura.pl

Spis tematyki części teoretycznej:

00. Wprowadzenie do kursu
01. Historia kontroli ognia i historia zduństwa.
02. Ogień i jego charakterystyka
03. Zasady ruchu gazów gorących w piecach
Test nr 1 – sprawdzenie wiedzy (dostęp do kolejnych materiałów)
04. Właściwości fizyczne materiałów zduńskich.
05. Tradycyjne i współczesne materiały zduńskie
06. Zaprawy i narzędzia zduńskie oraz zasady murowania pieców ceglanych.
07. Komin – jego rola, eksploatacja, uwarunkowania
08. Bilans cieplny budynku i zasady projektowania pieców akumulacyjnych
Test nr 2 – sprawdzenie wiedzy (dostęp do kolejnych materiałów)
09. Podstawy programu SketchUp i modyfikacja paleniska rakietowego J-tube
10. Piec rakietowy z paleniskiem J-tube – szczegóły konstrukcyjne.
11. Palenisko rakietowe batch box – zasady projektowania
12. Obliczenia projektowe dla pieców akumulacyjnych
Test nr 3 – sprawdzenie wiedzy (dostęp do kolejnych materiałów)
13. Zasady projektowania i budowy pieców komorowych
14. Piec akumulacyjny z paleniskiem batch box – projektowanie i budowa
15. Projektowanie i budowa pieców zabudowanych kaflami
16. Efektywne trzony kuchenne
17. Piece chlebowe
18. Hydraulika w piecach – paleniska zduńskie, wymienniki i bufory ciepła w instalacjach CO
19. Użytkowanie pieców zduńskich
20. Różne rodzaje pieców komorowych
21. Końcowa sesja pytań i odpowiedzi
Test nr 4, końcowy – samodzielne wykonanie dowolnego projektu pieca.

Zasady uczestnictwa w zajęciach praktycznych

  • Udział w części praktycznej kursu nie jest ani obowiązkowy, ani konieczny aby samodzielnie wcielać w życie wiedzę zdobytą w części teoretycznej kursu. Zajęcia te mogą okazać się jednak pomocne w zdobyciu odpowiedniej wprawy i pewności siebie, i są polecane szczególnie dla osób, które mają niewielkie doświadczenie w pracach ogólnobudowlanych, murarskich lub wykończeniowych.
  • W sezonie 2017 zajęcia praktyczne organizowane będą czterokrotnie i odbywać się będą w pracowni zduńskiej, zlokalizowanej w gminie Sobienie-Jeziory w powiecie otwockim (45km na południowy wschód od centrum Warszawy). Każdy uczestnik sam wybiera dogodny dla siebie termin: 22-25 czerwca, 13-16 lipca, 10-13 sierpnia, 7-10 września.
  • Udział w części praktycznej kursu możliwy jest tylko dla osób, które przerobiły przynajmniej 3/4 materiału z części teoretycznej kursu. Formularze zgłoszeniowe na część praktyczną widoczne będą na platformie edukacyjnej po zaliczeniu trzeciego testu sprawdzającego z wiedzy teoretycznej.
  • Opłata za udział w każdym z sześciu terminów części praktycznej wynosi 450 zł (kwota ta nie pokrywa kosztów noclegu i wyżywienia). Organizator na życzenie uczestników pomaga w rezerwacji miejsc noclegowych w okolicy oraz w organizacji kateringu.
  • Podczas zajęć praktycznych uczestnicy podzieleni są na trzyosobowe zespoły. Każdy zespół przez 4 pełne dni zajęć buduje pod okiem instruktora wybrany model pieca, na podstawie precyzyjnego projektu. Na koniec zajęć rozpalamy duży ogień w zbudowanych piecach, dzielimy się doświadczeniami i wyciągamy wnioski.

Formularz zgłoszeniowy na część teoretyczną kursu:

Dziękujemy za Twoje wsparcie

Otwarta kultura


O ile nie jest to stwierdzone inaczej, wszystkie materiały na stronie MamaZiemia.pl są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska
~ Polityka Prywatności