WSPÓŁPRACA DLA ZMIANY

Akademia Bosej Stopy (ABS)

Akademia Bosej Stopy jest oddolną, ogólnopolską kooperatywą edukacyjną, pilotowaną przez Fundację Dla Ziemi i Ludzi, ukierunkowaną na praktyczną wiedzę, kreatywność i umiejętności przydatne w kształtowaniu indywidualnej i lokalnej samowystarczalności.

Obszar naszych działań obejmuje: budownictwo naturalne, permakulturę, survival, tradycyjne i współczesne rzemiosła użytkowe, głęboką ekologię, zdrowy styl życia, niezależność żywnościową, wolną kulturę, alternatywną edukację, sztukę integrującą człowieka z przyrodą, oraz wszystko co jest przydatne do twórczego i radosnego życia w zgodzie z naturą.

Cechy szczególne ABS - kluczowe wartości

 • Głęboka demokracja – Akademia jest prowadzona i kształtowana oddolnie przez wszystkie osoby zaangażowane w jej funkcjonowanie (koordynatorzy, instruktorzy, darczyńcy, wolontariusze). Kluczowe decyzje podejmowane są za zgodą wszystkich, i tyko wtedy gdy brak jest uzasadnionego sprzeciwu.
 • Kultura OPEN SOURCE – otwarcie dzielimy się posiadaną wiedzą, technologią i doświadczeniami.
 • Uczymy się od siebie nawzajem – uczniowie również są nauczycielami a nauczyciele uczniami.
 • Brak certyfikatów oraz świadectw na papierze – uważamy że prawdziwym certyfikatem jest mądrość, praktyczne umiejętności, zdobyte doświadczenia i naturalna pewność siebie.
 • Ekonomia darów – dobrowolnie dzielimy nadwyżkami plonów, zasobów, usług i dóbr.

Formy nauczania

Akademia funkcjonuje w systemie stacjonarnym oraz zaocznym.

Praktyka stacjonarna może być całkowicie wolna od opłat. Praktykanci przebywają w lokalizacjach ABS na zasadach wolontariatu. Czas i warunki pobytu są ustalane indywidualnie. Więcej informacji na temat wolontariatu znajduje się tutaj: Wolontariat

Szkolenia zaoczne są odpłatne i prowadzone w formie warsztatów i kursów tematycznych. Cały dochód uzyskiwany z tych szkoleń przeznaczany jest na utrzymanie i rozwój działalności edukacyjnej ABS. Terminarz warsztatów znajduje się tutaj: Harmonogram warsztatów

Współpraca

Jeśli założenia, idea i przesłanie ABS są Tobie bliskie, zapraszamy Cię do udziału w tworzeniu i rozwoju tej inicjatywy w różnych miejscach w Polsce.

Wybierz jeden lub kilka dogodnych dla Ciebie sposobów naszej współpracy, lub zaproponuj coś od siebie:

 • Zostań instruktorem ABS i poprowadź swoje warsztaty /szkolenia w lokalizacjach ABS lub gdziekolwiek w Polsce: napisz lub zadzwoń
 • Zostań publicystą ABS i rozpowszechniaj swoje materiały edukacyjne (Creative Commons) również za pośrednictwem naszych kanałów: napisz lub zadzwoń
 • Wesprzyj nas swoją pracą i umiejętnościami jako wolontariusz stacjonarny lub zdalny: więcej informacji
 • Weź udział naszych wydarzeniach, warsztatach, wyprawach, kursach…
 • Zorganizujmy wspólnie warsztat(y) u Ciebie, w dowolnym miejscu w Polsce: napisz lub zadzwoń.
 • Zaproś nas na spotkanie, konferencję. Chętnie poprowadzimy wykład, prezentację, prelekcję: napisz lub zadzwoń.
 • Ofiaruj nam materiały, narzędzia, urządzenia, lub inne dobra wymienione na liście potrzeb.
 • Przekaż darowiznę finansową na rozwój działalności edukacyjnej ABS: Wsparcie finansowe.